SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK MALMÖ FOTBOLL UNGDOM
HJÄRTA-TRADITION-STOLTHET

Ungdomspolicy

Ledarna, föräldrarna och spelarna är givetvis en oerhört viktig del i föreningen. Därför finns det regler och riktlinjer för både ledarna, spelarna, deras föräldrar och anhöriga att följa. Det är viktigt att spelarna tillsammans med sina föräldrar läser igenom och förstår den policy som IFK Malmö har för ungdomsverksamheten.

 

Om en spelare eller ledare bryter mot policyn.

 1. Samtal och en varning om nästa fas i processen.
 2. Samtal, om det gäller en spelare är även en förälder med på detta samtal.
 3. Uteslutning ur föreningen.
 • A-LAGSMATCHER

Det är önskvärt att ungdomsspelarna närvarar vid representationslagens hemmamatcher.

 • DROGER

Som spelare i IFK Malmö skall man ta avstånd från brukande av alkohol, narkotika och tobak.

 • EGET ANSVAR
  Spelaren skall vara införstådd med att hen står under ständig utveckling och att det alltid i slutändan är upp till personen själv hur långt hen kan nå i sin fotbollsutveckling.

  Det är viktigt att spelaren lyssnar på tränarens eller ledarens instruktioner och litar på att kunskapen dessa besitter kommer att gagna spelaren på både kort och lång sikt.

 • FRÅNVARORAPPORTERING

Om en spelare inte kan deltaga på träning eller match skall hen meddela sin tränare eller ledare om detta i så god tid som möjligt.

 • FRÄMLINGSFIENTLIGHET/MOBBING/DISKRIMINERING

Som spelare i IFK Malmö skall man ta avstånd från alla former av främlingsfientlighet, rasism, mobbing och diskriminering på grund av till exempel hudfärg eller sexuell läggning.

 • FÖRÄLDRAROLLEN

Vi ser spelarnas föräldrar som en ovärderlig resurs. Genom er kan vi nå ut till spelarna och göra dem medvetna om hur stor inverkan T-K-S (Träning-Kost-Sömn) har på deras utveckling. Ni föräldrar hjälper också till med transport till träningar och matcher vilket är nödvändigt för att IFK Malmö Fotboll ska fungera på ungdomssidan. 

 

När det gäller fotbollsdelen av utbildningen är det dock viktigt att ni överlåter ansvaret till klubben. Efter samlingen är det ledarna som ansvarar för spelarna. Föräldrar får inte styra spelare och laget under träning och match. Under pågående aktivitet har föräldrar ingen rätt att störa ledarna och man ska alltid hålla sig på andra sidan av planen. 

 

- Föräldrar skall deltaga på föräldramöten.

- Föräldrar får inte vistas i omklädningsrummet.

- Föräldrar skall befinna sig på lämpligt avstånd ifrån spelaren vid träning eller match så att inte uppmärksamheten dras ifrån verksamheten.

- Föräldrar skall ansvara för att deras barn inte tränar när han är sjuk eller skadad.

- Föräldrar bör uppmuntra sitt barn till träning och ha en långsiktig målsättning med denna.

- Föräldrar skall låta IFK Malmös utbildade ledare ansvara för barnet under träning och match.

- Föräldrar skall inte ta en diskussion i samband med match.

- Föräldrar skall se domaren som en vägledare, domarens beslut skall inte kritiseras.

- Föräldrar skall fokusera på prestation och inte resultat.

- Föräldrar skall vara goda förebilder och alltid agera sportsligt gentemot båda lagen i en match.

- Föräldrar skall ta del av ledarnas och föreningens information.

 • HEMSIDA

Föreningens officiella hemsida är www.ifkmalmo.se. Föreningens officiella ungdomshemsida är www.ifkmalmo.se/ungdom Det är varje ledares skyldighet att lämna de uppgifter för publicering som klubben har önskemål om, till exempel nyheter, matcher, träningar och spelaruppgifter.

 • KOST

Varje spelare skall deltaga vid informationsmöten om kosthållning.

 • KRIMINELL VERKSAMHET

Som spelare i IFK Malmö skall man ta avstånd från all form av kriminell verksamhet.

 • MATCHNING

Vi skall eftersträva att samtiga spelare i truppen får kontinuerlig speltid under säsongen. Startuppställningen skall bestå av de för dagen bästa spelarna.

Spelare med hög träningsnärvaro skall prioriteras vid laguttagning.

Alla kommer inte att ha samma uppfattning som ledaren eller tränaren om vem som skall spela. Därför finns det ingen anledning att ifrågasätta tränarens eller ledarens val. Däremot har spelaren alltid rätt att få en förklaring till laguttagningen, men då också vara beredd på ett ärligt och sanningsenligt svar.

 • MATERIAL

Om en tränare har önskemål om inköp av material skall hen kontakta ansvarig på kansliet.

 • NYA SPELARE

Om en spelare söker sig till IFK Malmö och han bedöms ta en plats i truppen utan att provträna, skall hen ändå provträna i två veckor. Efter de två veckorna skall tränaren ta kontakt med den administrativt ungdomsansvarige som hanterar registreringen av den nye spelaren.

 • PROVTRÄNING

Om en spelare från en annan förening söker sig till IFK, skall lagledningen hänvisa spelaren till den sportsligt ungdomsansvarige.

Om IFK hittar en spelare som bedöms vara intressant, skall lagledningen kontakta den sportsligt ungdomsansvarige. Efter det tar man gemensamt kontakt med spelaren.

Spelare som provtränar gör det under en tvåveckorsperiod.

 • SKADA

Vid skada skall spelaren i samråd med lagledningen ta kontakt med av föreningen utsedd specialist.

 • SUND LIVSSTIL

Spelaren skall vid varje aktivitet med laget oavsett om det gäller träning eller match vara medveten om att det gäller godis och läskedrycksförbud om inte ledaren meddelar något annat.

 • TRUPPEN

Truppens sammansättning är flexibel. Det vill säga om en spelare inte följer reglerna och utesluts, skall en ny extern spelare kunna erbjudas plats i truppen.

Uttagningen och presentationen av truppen skall ske senast måndagen vecka 51. Då skall komplett spelarförteckning lämnas in till den administrativt ungdomsansvarige.

Spelare i truppen skall ha betalt medlemsavgift och träningsavgift senast den 31 januari.

 • TRÄNING

För att träna i föreningen skall det finnas ett signerat avtal mellan spelare och förening.

Finns inget existerande signerat avtal får inte spelaren träna med föreningen.

Spelare, ledare och tränare skall klä sig i av föreningen rekommenderade träningskläder.

Spelaren skall befinna sig på plats i god tid före träning.

Rätt utrustning skall medtagas till varje träning.

Spelaren skall alltid göra sitt bästa under träning.

Spelaren skall byta om och duscha i omklädningsrummet (om det finns möjlighet till detta).

 • UPPTRÄDANDE

Som tränare/ledare/spelare skall man vara en god representant för IFK Malmö, både på och utanför planen. 

 • VILA

Det är viktigt att kroppen får tillräckligt med vila. Att vila är att ladda och ger kroppen extra kraft.

 

Denna policy är framtagen under hösten 2007 av Alvaro Ripoll, Mats Linde och Michael Lindholm.

 

Detta är ett levande dokument vilket innebär att nya punkter eller förändringar i ovanstående kan komma att göras.

 

Senast uppdaterad: 2021-06-06 av Osman Sudic